Ağız Ve Diş Sağlığı Bakım Ürünlerinin Uygunluklarını Araştırma Yöntemleri Yönergesi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BAKIM ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUKLARINI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YÖNERGESİ 

Bilimsel ve teknolojik alandaki hızlı gelişmeler ağız ve diş sağlığı bakım ürünlerinde de görülmektedir. Bu anlamda bilimsel ve teknolojik yeniliklerin izlenmesi bu yönergenin ana prensibidir.

İlkesel bazda her ürüne yönelik ayrı ayrı özel bir yönerge düzenlenmesi yerine genel kuralları belirlenmiş ve ürünün özelliğine göre gerekli araştırmalar aşağıdaki kriterler çerçevesinde yapılacaktır.

1.Uygunluk araştırma çalışmaları; ürünün ulusal veya uluslararası kuruluşların uygunluğunu ya da onayını taşıyıp taşımadığına göre düzenlenir.

2. Uygunluk araştırma çalışmalarında ürünün özelliklerine göre kimyasal, fiziksel, biyolojik, morfolojik ve klinik vb araştırmalar ile literatür taraması çalışması yapılır.

3. Bilimselliği ve tarafsızlığı kanıtlanmış öncelikle iki kurum veya kuruluştan, yoksa kişilerden ürün ile ilgili ikinci maddede belirtilen çalışmalardan gerekli olanları yaptırılır.

4. Ürünler ile ilgili araştırma raporları Merkez Yönetim Kurulu`nda görüşülerek, karar başvuruda bulunan firmaya bildirilir.

Instagram icon
Telefon 0 (352) 232 61 67
E-Posta info@kaydo.org.tr
Adres
Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Belediye Durmaz İş Merkezi No:11/B Kat 5 No:510 Melikgazi/Kayseri
Instagram icon