17.Olağan Genel Kurul Kararları

TDB 17. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
(2-3-4 Kasım 2018)

1. ÜYE AİDATLARI

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince;

Üye aidatlarının:

 1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin 2019 yılı aidatının 450 TL. 2020 yılı aidatının 500 TL. olarak belirlenmesine,
 2. Vakıf üniversitelerinde çalışan dişhekimlerinin, odalara kaydı ve aidat tutarları konusunda serbest çalışan dişhekimleri statüsünde kabul edilmesine.
 3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleği icra etmeyen dişhekimlerinin 2019 yılı aidatının 225 TL. 2020 yılı  aidatının 250 TL. olarak belirlenmesine,  
 4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinin 2019 yılı aidatının 225 TL. 2020 yılı aidatının 250 TL. olarak belirlenmesine,
 5. Mesleğini icra etmeyen ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş dişhekimlerinden aidat alınmamasına,
 6. 65 yaş üstü dişhekimlerinin kongreye katılım ücretlerinin, oda yönetim kurulu üyelerinin ödeyeceği ücret kadar olmasına,
 7. Özel ağız ve diş sağlığı kuruluşunun bulunmadığı yerleşim merkezinde muayenehane açan dişhekimlerinden ilk yıl üye aidatı alınmamasına,
 8. Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanların çalışmayan üye olarak yeniden odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti alınmamasına,
 9. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden odaya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,
 10. Ağır hastalık, kaza veya öngörülemeyen olağanüstü nedenlerle, kesintisiz olarak 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla aidat ve varsa diğer borçlarının o yıla ait kısımlarının oda yönetim kurulunca silinmesine, (Maruziyetin süreklilik arz etmesi sebebiyle dişhekiminin çalışamaması durumunda geçmiş yıllara ait borçların da silinmesine karar verilebilir.)
 11. Vefat eden dişhekimlerinin odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının oda yönetim kurulu kararıyla silinmesine,
 12. Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz).
 13. Dişhekiminin, üyesi olduğu odadan başka bir oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer borçlarının ayrıldığı odanın alacağı olduğuna,
 14. Üyelikten ayrılanlara, aidat iadesi yapılmamasına,
 15. 2019 yılında uygulanacak kayıt ücretinin 225 TL. 2020 yılında uygulanacak kayıt ücretinin ise 250 TL. olarak belirlenmesine,  
 16. Odaya üye olunurken, kimlik kartı ve rozetin bir kez ücretsiz olarak sunulmasına, kimlik kartı ve rozetin TDB tarafından finanse edilmesine,
 17. Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,
 18. Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,
 19. Üye aidatlarını ve odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen oranda gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,

2. BİRLİK ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARA VERİLECEK ÖDENEKLERİN TESPİTİ

Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 41. maddesi gereğince;

Birlik organlarında ve komisyonlarında il dışından görev alacaklara: 

 1. Yol Ücreti: Otobüs veya trenle ulaşımda o güzergâhtaki en yüksek bilet bedelinin, uçakla ulaşımda ekonomi sınıfı uçak bileti bedelinin veya özel otomobil kullanıldığında km. başına ortalama yakıt bedelinin aynı güzergahtaki uçak ücretini geçmeyen kısmının belge karşılığında ödenmesine,
 2. Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,
 3. Zaruri Masraf: Konaklamanın karşılanması halinde; o yıl birinci bölgede uygulanan muayene ücretinin 9 katı, günlük yemeğin de karşılanması durumunda; ödenecek gerçek zaruri masrafın o yıl uygulanan  Muayene Ücretinin KDV hariç tutarının 6 katı olarak ödenmesine,
 1. Birlik organlarında görev alacaklardan il içinde ikamet edenlere; o yıl  uygulanan Muayene Ücretinin KDV hariç tutarının 5 katı zaruri masraf ödemesi yapılmasına,
 2. Yurtdışına yapılan görevlendirmelerde; yol ve konaklama ücreti ile belge karşılığı ödenecek zaruri masraf olarak o yıl  uygulanan Muayene Ücretinin KDV hariç tutarının 14 katı ödeme yapılmasına,
Instagram icon
Telefon 0 (352) 232 61 67
E-Posta info@kaydo.org.tr
Adres
Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Belediye Durmaz İş Merkezi No:11/B Kat 5 No:510 Melikgazi/Kayseri
Instagram icon